Soluții modulare

Clinici și Spitale

icMED este ecosistemul de soluții modulare software și hardware, menit să răspundă necesităților furnizorilor de servicii medicale, proiectat și integrat pentru specificul Clinicilor și Spitalelor Private sau Publice,

CONTACT icMED
img

Modul Cabinete 
de Specialitate

Este modulul care permite gestionarea întregii activități dintr-un cabinet de medicină de specialitate/ambulatoriu, de la programarea pacientului până la diagnostic și treatment. Deservește cu success atât un flux de lucru privat cât și pe cel în relație cu CAS. Automatismele, cheile de control în timp real, interfața prietenoasă dar și suportul continuu vor face ca experiența utilizatorului să fie una placută, intuitivă și să conducă întotdeauna la rezultatele așteptate – servicii decontate, plăți încasate și pacienți mulțumiți.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Flux facil pentru efectuarea consultului ;
• Emite rețeta, biletul de trimitere, concediul medical ;
• Comunicare și facilități de interogare server SIUI ;
• Semnarea cu cardul de sănătate, validarea semnăturii ;
• Raportare către CAS ; 
• Descărcarea și vizualizarea erorilor la raportare ;
• Actualizări automate ;
• Actualizări legislative la timp ;
• Mecanisme de control și avertizare în timp real ;
• Acces la istoricul medical al pacientului din întreaga reţea icMED ;
• Tipărirea rezultatelor cu completare automată a datelor ;
• Tipărire documente specifice de cabinet ;
• Acces la statistici medicale și rapoarte ;
• Acces la agenda programărilor de pe mobil prin intermediul aplicației icMED.Plan ;
• Eliberare .xml pentru transmitere în portal e-Factura ANAF ;
• Facilități DES.

img

Modul Programări Pacienți FrontDesk

Este modulul care gestionează orarele și programările pentru ambulatoriu, imagistică, laborator sau spital. Aici, într-un mod înalt configurabil, se poate optimiza activitatea fiecărui cabinet, medic sau aparat astfel încat se obține un flux organizat de pacienți, fără suprapuneri, fără erori, în mod integrat. Modulul Frontdesk este punctul de convergență al tuturor celor ce-și desfasoară activitatea în clinică.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Registru electronic de programări ;
• Accesare directă de către medici sau personal recepție ;
• Alertă sosire pacient ;
• Semnalizare cromatică în trepte privind încărcarea ;
• Indisponibilități ;
• Completare automată a câmpurilor cu informații din baza de date ;
• Posibilitate arhivare electronică ;
• Deschidere și închidere consulturi ;
• Tipărire diverse documente specifice clinicii ;
• Interconectare cu celelalte module ;
• Trimite SMS către pacient ;
• Rapoarte și statistici specifice frontdesk ;
• Integrare cu site pentru programări prin website clinică ;
• Overview rapid și facil al programărilor.

img

Modul Spitalizare
Continuă si de zi cu
Rapoarte CJAS și SNSPMS

Este modulul care gestionează intrările și ieșirile pacienților în sectiunea de spitalizare a unității medicale. Gestionează FOCG de la internarea pacientului până la externarea acestuia, centralizând toate aspectele relației cu pacientului pe perioada internării acestuia. Modulul integrat oferă acces la tot istoricul medical, gestionează medicația, materialele sanitare, investigațiile și toate costurile spitalizării. La sfârșit de luna se raportează către SIUI și DRG rapid, sigur și fără efort din partea utilizatorului.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Evidența internărilor și a externărilor ;
• Preluarea pacienților în evidență ;
• Gestionarea FOCG ;
• Înregistrarea serviciilor și procedurilor efectuate în spital ;
• Oferă posibilitatea pentru arhivarea electronică ;
• Filtrare multiplă;
• Exporturi de statistici în PDF și excel ;
• Evidență consum de medicamente și materiale per pacient și/sau gestiune ;
• Descărcarea și vizualizarea erorilor la raportare ;
• Facilități de interogare a serverelor SIUI ;
• Raportare către CAS ;
• Facilități DES ;
• Actualizări fără intervenția utilizatorului ;
• Actualizări legislative automate ;
• Mecanisme de validare și avertizare în timp real ;
• Generarea şi tipărirea documentelor specifice ;
• Comunicare cu SIUI si DRG (de la rețete electronice la raportări).

img

Modul Farmacie 
cu Circuit Închis

Modulul de farmacie realizează gestiunea stocurilor de medicamente și materiale sanitare din instituția dumneavoastră. Permite atât introducerea de noi stocuri conform documentelor de recepție, cât și scoaterea și distribuirea acestora în funcție de modul sau modurile de lucru specifice (bon de consum, condici de medicamente, etc.). Modul de lucru oferă posibilitatea definirii și configurării de gestiuni modulului de farmacie cu circuit închis fiind liantul între acestea. Permite și efectuează transferurile, întocmirea de statistici sau rapoarte pentru secție, pentru fiecare pacient în parte. Modulul permite eliberarea de documente contabile: NIR, notă de transfer, bon de consum, fișă de magazie, dar și rapoarte de consum pe diverse produse, balanță de stoc, liste de inventar, generare de fișe de lucru pentru inventar și multe altele, într-un mod facil și convenabil.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Gestiunea intrărilor: facturi, note de recepţie, alimentare stoc ;
• Transferuri, urmărire stocuri, balanţă stocuri ;
• Consumuri ;
• Alerte pentru produse expirate/în curs de expirare ;
• Situaţii furnizori ;
• Raportare PNS ;
• Opţiuni pentru definire şi configurare de gestiuni ;
• Statistici pe stocuri, produse și gestiuni ;
• Emitere documente contabile: NIR, notă de transfer, bon de consum, fişă de magazie ;
• Soluţionarea condicilor (ordinea consumului poate fi setată în funcţie de termenele de valabilitate a medicamantelor/materialelor) ;
• Raportare în format SIUI a consumului de medicamente ;
• Include raportare SNVM și scanner cod bare 2D Honeywell.

img

Modul
Consolă Management

Modulul consolă management oferă administratorului unității medicale unealta potrivită pentru a urmări activitatea medicală și veniturile efectuate de către fiecare colaborator sau secție. Prin rapoarte detaliate, pictograme și statistici complete pentru intervale variate de timp, acest modul stă la baza unei gestionări sănătoase a unității medicale crescând rentabilitatea afacerii.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Indicatori privind activitatea clinicii sau spitalului ;
• Indicatori de performanță ;
• Radiografie detaliată a situaţiei veniturilor, pe medici, pe cabinete, pe specialităţi ;
• Indicatori de rentabilitate ;
• Forecast pentru încasări pe baza programărilor şi a contractelor cu plată lunară fixă ;
• Fişă de venituri per pacient ;
• Indicatori demografici ;
• Toate rapoartele și statisticile pot fi generate utilizând un număr confortabil de criterii ;
• Toate rapoartele pot fi exportate în excel, PDF sau CSV.

img

Modul 
Paraclinic Imagistică

Modulele destinate imagisticii medicale oferă utilizatorilor toate caracteristicile celorlalte module icMED – flux ușor navigabil pentru înregistrarea pacienților cu aducerea istoricului medical în prim-plan, gestiunea consultului medical, relația cu CAS. Modulului paraclinic imagistică i se poate adăuga Modulul DICOM VIEWER – VIZUALIZARE DICOM-PACS pentru o vizioanare modernă și completă a tuturor consulturilor de imagistică.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Înregistrarea fișelor pacienților ;
• Acces la istoricul medical al pacientului, istoric cumulat în urma vizitelor medicale în cadrul retelei icMED ;
• Documentare facilă rezultat ;
• Tipărire buletine investigații imagistică ;
• Buletine de rezultate personalizabile ;
• Acces la registre şi statistici medicale specifice ;
• Acces la registrul de programări ;
• Raportare către CAS în format SIUI ;
• Descărcarea și vizualizarea erorilor la raportare ;
• Facilități de interogare a serverelor SIUI (pentru validarea calității de asigurat spre exemplu) ;
• Nomenclatoare actualizate fără intervenția utilizatorului ;
• Actualizări legislative automate ;
• Mecanisme de validare și avertizare în timp real.

MODUL DICOM VIEWER (Vizualizare DICOM)-PACS

• Accesibil ca upgrade al modulului de imagistică ;
• Accesare facilă, interfață prietenoasă ;
• Conectarea la PACS ;
• Permite vizualizarea de la distanță a examinărilor efectuate ;
• Gestionare acces prin username si parolă ;
• Imaginile electronice şi rapoartele sunt transmise digital ;
• Permite logarea a 5 utilizatori concomitent ;
• Permite măsurători și aplicarea de instrumente pe imagine ;
• Permite post-procesare 3D ;
• Accesibilitate multiplatformă ;
• Stocare imagini conform spațiu disponibil beneficiar.

img

Modul
Laborator

Modulul laborator gestionează comunicarea între aparatura de laborator și sistemul informatic, atât uni cât și bi direcțională. Permite atât eficientizarea modului de lucru cât și optimizarea timpului de la emiterea unei solicitări de analiză până la comunicarea rezultatului către medicul care a cerut analiza și transmiterea direct în fișa electronică unică a pacientului. Astfel este îmbunătățită privirea de ansamblu asupra evoluției patologiei pacientului.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Conectarea analizoarelor la sistemul informatic ;
• Transmiterea cererilor către aparate ;
• Preluarea rezultatelor si validarea lor ;
• Întocmirea buletinelor de rezultate, inclusiv cele parțiale ; 
• Design configurabil al buletinelor de analize ;
• Avertizări cromatice pentru valori patologice, referințe anterioare ;
• Posibilitatea definirii de valori normale, pe sexe și vârste ;
• Transmiterea automată a rezultatelor validate in baza de date icMED ;
• Rapoarte și statistici, centralizatoare, borderouri ;
• Raportare CAS ;
• Cuprinde și modul Anatomie Patologică ;
• Posibilitatea documentării investigațiilor efectuate de aparate care nu suportă conectare sau a investigațiilor prelucrate manual.

img

Modul 
Cod de Bare

Modulul pentru identificarea pacientului prin sistem de coduri de bare este o soluție icMED atașată modulelor specifice spitalizării. Utilizarea acestuia asigură îndeplinirea unui criteriu pe care ANMCS pune accent în procesul de acreditare a unităților medicale de tip spital, respectiv identificarea pacientului prin soluții tehnologice moderne.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Permite alocarea fizică a unui cod de bare unic per internare pentru fiecare pacient ;
• Permite identificarea pacientului prin scanarea codului de bare generat de sistem ;
• Funcționalitate printare coduri de bare pe suporturi multiformat ;
• Printare coduri de bare pe brătări de unică folosință, etichete, FOCG ;
• Codul de bare pentru eprubete este rezistent la umiditate și temperatură ;
• Brățara pacientului este rezistentă la umiditate și rupere ;
• O dată desfăcută brățara nu poate fi reatașată pentru a preveni tentativele de posibilă fraudă ;
• Legarea codului de bare unic de pacient se face prin intermediul platformei informatice icMED,
în strânsă relație cu Fișa Electronică Unică a pacientului ce conține deja datele necesare generării de CB pentru identificare unică;
• Se ofertează și furnizează atât componentele hardware, cât și cele software.

img

Asistență
și actualizări

Acest serviciu este inclus pentru orice modul ales de beneficiar și conține următoarele funcțiuni: service și asistență tehnică, call-center 8 -20 (nelimitat), supervizare și consiliere circuite GDPR soft medical și flux medical electronic prin Coordonator Responsabil Protecția Datelor al Syonic, conformare cu cerințe regulament UE 679/2016 privind protecția Datelor cu Caracter Personal, actualizări gratuite ale sistemului icMED la versiunile ulterioare și actualizări legislative, configurarea generală a sistemului, instruire remote sau în locație cu personalul medical și administrativ, interconectare cu restul modulelor din platforma informatică medicală a unității medicale.

CONTACT icMED
SERVER LIGHTS