Soluții modulare

Cabinete Individuale

icMED este ecosistemul de soluții modulare software și hardware menit să răspundă necesităților furnizorilor de servicii medicale. icMED se adresează Medicilor de Familie, Medicilor Specialiști, Centrelor de Permanență, Îngrijirilor la Domiciliu.

CONTACT icMED
img

Modul
Medicină de Familie

Bazele Modului icMED-MF au fost puse de către Syonic înca din anul 2007, este cel mai utilizat modul icMED cu vechime în tehnologii moderne. IcMED-MF este cel mai folosit modul oferind multiple posibilități de configurare pentru a fi cât mai potrivit stilului de lucru al fiecarui utilizator.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Utilizare simultană de pe mai multe device-uri ;
• Datele medicale se află în siguranță, acestea nu pot fi pierdute ;
• Protocoale actualizate la zi direct pe rețeta electronică ;
• Programări și SMS către pacienti ;
• Raportare către CAS în format SIUI, servicii validate inteligent, creștere valoare decont ;
• Sincronizare automată a rețetelor offline și serviciilor online ;
• Generarea şi tipărirea facilă a reţetei electronice, generarea şi tipărirea rețetei simple ;
• Transmiterea rețetei electronice către serverele SIUI ;
• Generarea şi tipărirea biletelor de trimitere (către investigaţii sau medic specialist) şi a concediilor ;
• Descărcarea și vizualizarea erorilor la raportare ;
• Facilități de interogare a serverelor SIUI (pentru validarea calității de asigurat) ;
• Nomenclatoare actualizate implicit fără intervenția utilizatorului ;
• Actualizări legislative automate ;
• Reducerea erorilor prin mecanisme de validare și avertizare în timp real ;
• Acces la istoricul medical al pacientului, cumulat în urma vizitelor medicale din întreaga reţea icMED ;
• Posibilitate documentare facilă, pe bază de valori predefinite, a motivelor prezentării, examenului clinic general şi obiectiv ;
• Documentarea rezultatului investigaţiei (ecografii, ekg, holter, probe funcţionale) ;
• Stabilirea diagnosticului şi tratamentului pe bază de selecţie facilă din liste predefinite ;
• Tipărire fişe de consultaţie, registre şi alte documente specifice de cabinet ;
• Acces la statistici medicale pe baza datelor introduse ;
• Gestiunea pacientilor (mișcare pacienți, asigurați/neasigurați, validați/nevalidați) ;
• Riscograme și monitorizari implementate și actualizate ;
• Raportare direct RENV, DES sau DSP.

img

Modul
Permanență

Soluția propusă de Syonic pentru Centrele de Permanență adună toate caracteristicile modulelor pentru cabinetele individuale, la care se adaugă cele necesare pentru o bună gestiune a unui centru de permanență.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Configurare completă a conturilor de permanență ;
• Adăugare fără efort a personalului medical ;
• Introducere facilă a garzilor ;
• Posibilitate export statistică per cabinet/centru permanenta ;
• Raportare către CAS în format SIUI, cu opțiune de tipărire ;
• Reducerea erorilor prin mecanisme de validare și avertizare în timp real ;
• Facilități de interogare a serverelor SIUI (pentru validarea calității de asigurat) ;
• Actualizări legislative automate ;
• Acces la istoricul medical al pacientului, cumulat în urma vizitelor medicale din întreaga reţea icMED.

img

Modul
Îngrijiri la Domiciliu

Modulul destinat prestatorilor de servicii de îngrijire la domiciliu ușurează munca personalului medical prin portabilitatea caracteristică icMED fiind accesibil de pe orice calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil, de oriunde, fără instalare.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Nu necesită actualizări de versiuni și salvări manuale ale bazelor de date ;
• Flexibilitate la semnarea cu cardul corespunzatoare introducerii deciziei CAS și înregistrarea serviciilor pentru acodarea de Îngrijiri la Domiciliu, conform CoCa ;
• Semnează automat cu cardul serviciile, validarea se poate face în 72 de ore lucratoare ;
• Posibilitatea de a salva toate serviciile deciziei „in bloc”, fără a le defini unul câte unul, in limitele și termenele legale ;
• Sincronizarea automată a deciziilor cu serverul SIUI, cu posibilitatea de a modifica datele deciziei ;
• Informare în timp real asupra serviciilor validate dar și a valorii deciziilor ;
• Export centralizator decizii, tipărire scrisoare medicală și plan de îngrijiri ; 
• Raportare SIUI-DOM conformă ;
• Utilizare simultană pe mai multe calculatoare ;
• Posibilitate ștergere servicii pe zile ;
• Avertizare dacă un asistent/doctor a executat în acelasi interval orar servicii și altor pacienți ;
• Avertizare la 90 de zile de acordare servicii în ultimele 11 luni ;
• Asistență, instruire și suport oricand, fără costuri adiționale .

img

Asistență
și actualizări

Acest serviciu este inclus pentru orice modul ales de beneficiar și conține următoarele: service și asistență tehnică, call-center 8 -20 (nelimitat), supervizare și consiliere circuite GDPR soft medical și flux medical electronic prin Coordonator Responsabil Protecția Datelor al Syonic, conformare cu cerințe regulament UE 679/2016 privind protecția Datelor cu Caracter Personal, actualizări gratuite ale sistemului icMED la versiunile ulterioare și actualizări legislative, configurarea generală a sistemului, instruire remote sau în locație cu personalul medical și administrativ.

CONTACT icMED
SERVER LIGHTS